Transverzale (obhodnice) preko Porezna


Slovenska planinska pot SPP

Idrijsko - cerkljanska planinska pot

Gorenjska partizanska pot

Pot kurirjev in vezistov

Slovenska geološka pot

Loška planinska pot

Evropska pot E-7

Via Alpina - rdeca pot